§1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.wisior.com.
 4. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.wisior.com jest Marek Gutowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WISIOR.COM - Marek Gutowski pod adresem Jednorożca 86/2, 80-299, Gdańsk, zarejestrowaną pod numerem NIP: 5842698788, REGON: 388803617, zwany dalej Sprzedającym.
 5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
 6. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 7. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.
 10. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN), euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.
 12. Właściwości towarów opisane są przy każdym produkcie umieszczonym na poszczególnej stronie sklepu internetowego WISIOR.COM. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, w tym, że każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w sklepie WISIOR.COM mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.
 13. Wszystkie ceny w sklepie internetowym WISIOR.COM nie zawierają kosztów przesyłki. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę od 199 zł sklep WISIOR.COM poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Płatności

 1. W sklepie WISIOR.COM możesz dokonywać płatności korzystając z platformy Przelewy24: 

Przelewy24

§3 Czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są zazwyczaj w ciągu 48h, jednakże zawsze staramy się, by Twoja przesyłka dotarła do Ciebie jak najszybciej.
 2. Przesyłki wysyłamy do godziny 15 każdego dnia. Jeżeli otrzymamy należną płatność do tego czasu to możesz spodziewać się swojej biżuterii już następnego dnia.
 3. Przy każdym produkcie wskazana jest informacja o czasie realizacji zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

§4. Zwrot i wymiana zakupionego produktu

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesłać towar w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi: WISIOR.COM - Marek Gutowski, ul. Jednorożca 86/2, 80-299, Gdańsk. Oświadczenie powinno zawierać Adresata, informację co do odstąpienia od umowy, numer zamówienia i datę zamówienia/odbioru, Imię i Nazwisko klienta, adres klienta, podpis klienta oraz datę. 
 3. Klient powinien wysłać towar, który chce zwrócić lub wymienić - nieużywany i nieuszkodzony. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy z zastrzeżeniem pkt 6 §4 niniejszego regulaminu. 
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, co oznacza, że w przypadku wybrania przesyłki innej, niż Poczta Polska, Sprzedawca nie zwróci Klientowi kosztu przesyłki, którą zapłacił za dostarczenie zamówienia do Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi należne płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Klient za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: sales@wisior.com. W takiej sytuacji postanowienia niniejszego Regulaminu stosuję się odpowiednio, a w szczególności zawarte w § 4 pkt. 2.
 8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: •świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci praw odstąpienia od umowy; •w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; •w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; •w której klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; •zawartej w drodze aukcji publicznej. 

§5. Ochrona danych osobowych 

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Administratorem danych osobowych jest Marek Gutowski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: WISIOR.COM - Marek Gutowski pod adresem Jednorożca 86/2, 80-299, Gdańsk, zarejestrowaną pod numerem NIP: 5842698788, REGON: 388803617. 
 3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 4. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail:sales@wisior.com.
 5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych. 

§6 Reklamacje z tytułu gwarancji

 1. Reklamacje uznawane są tylko i wyłącznie jeżeli, produkt posiada wadę ukrytą lub nie posiada cech określonych przez producenta.
 2. Prawo do reklamowania towaru obowiązuje przez 2 lata licząc od dnia otrzymania zamówienia.
 3. Reklamacje mogą być rozpatrzone po odesłaniu produktu do WISIOR.COM, którego koszty pokrywa klient. •WISIOR.COM nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
 4. Jeżeli klient odesłał produkt, a reklamacja została rozpatrzona pozytywnie, WISIOR.COM zwraca koszt odesłanych towarów na saldo klienta. •Reklamacje wysłane do WISIOR.COM po terminie gwarancyjnym lub rozpatrzone negatywnie mogą zostać obciążone dodatkową opłatą związaną z odesłaniem towaru do Klienta. Produkty rozpatrzone negatywnie będą odsyłane tylko na wyraźną prośbę Klienta. W innym wypadku produkt zostaje w hurtowni WISIOR.COM, a na saldo Klienta zwrócona zostanie kwota równowartości rzeczywistej wartości srebra użytego do wyprodukowania produktu.
 5. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, tj.: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zgniecenia na skutek wynikającej siły zewnętrznej jak i przebarwienia po użyciu środków, które mogą wpływać na powłokę produktu tj: środki czystości, perfumy, kwasy itp. lub produkt jest nie kompletny (brak któregoś z elementów w tym kamieni utraconych w wyniku nieodpowiedniego użytkowania). Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne. Gwarancji nie podlegają również: •powłoki złocone, rodowane oraz anodowane. •utlenianie się srebra bez powłoki, objawiające się żółknięciem biżuterii, gdyż jest to naturalny proces zachodzący na srebrze w kontakcie z powietrzem. •każda ingerencja w produkt określana jako: zmiana rozmiaru pierścionka, wymiana kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane przez osoby trzecie 

§7 Charakterystyka i zasady użytkowania biżuterii WISIOR

Biżuteria WISIOR.COM dostępna na stronie www.wisior.com jest wykonana ze złota próby 585 lub ze srebra próby 925 w wersji pokrytej dodatkową warstwą rodu, chroniąca przed utlenianiem się metalu, dostępna jest również wersja pozłacana pokryta 24k złotem.

1. Złoto i srebro

Złoto i srebro są metalami szlachetnymi podatnymi na rozciąganie i ich naturalną właściwością jest to, iż ulegają one zużyciu. W szczególności srebro, które matowieje z czasem oraz ulega utlenianiu, co w konsekwencji może skutkować ciemnieniem powierzchni. Proces ten będzie postępował szybciej, jeśli srebro będzie w kontakcie z perfumami, siąrką, lakierem do włosów, kremami, chlorem, słoną wodą i kwaśnym poziomem PH skóry. Wszystko to zależy od pielęgnowania i użytkownika biżuterii.

Matowienie nie występuje więc z winy producenta. Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii WISIOR.COM.

2. Srebro rodowane, oksydowane, pozłacane

W naszej ofercie znajdują się wyroby srebrne rodowane, oksydowane i pozłacane. Ze względu na delikatność pokrycia, należy zwrócić szczególną uwagę podczas użytkowania biżuterii WISIOR.COM, gdyż charakteryzuje się ono swoistymi cechami, które przedstawione są w punktach 3-5 niniejszego paragrafu. 

3. Srebro oksydowane

Oksydacja jest to proces pokrywania powierzchni srebra cienką warstwą jego tlenku. Służy to dwojakiemu celowi – chroni przed korozją oraz pełni funkcje ozdobne. Potocznie oksydowanie wyrobów jubilerskich nazywa się ich postarzaniem – po oksydacji bowiem biżuteria wygląda na starszą, niemal antyczną. Srebro poddane temu procesowi jest ciemniejsze 

Proszę zwrócić uwagę, że efekt oksydacji zanika z upływem czasu. Nie jest to wada, ale naturalny efekt zużycia. Pot, chlor, perfumy, związki występujące w niektórych lekach, następnie wydzielane przez skórę, środki czyszczące i polerujące przyspieszają ten proces.

Zanikanie efektu oksydacji nie występuje więc z winy producenta. Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii WISIOR.COM. 

4. Srebro rodowane

Wszystkie produkty srebrne, próby 925 dostępne na stronie www.wisior.com pokryte są warstwą rodu. Technika, zwana rodowaniem polega na pokrywaniu srebra (czy też złota) cienką warstewką rodu; warstwa taka ma grubość od kilku do kilkunastu mikronów. Ten metal szlachetny z grupy platynowców, obecnie droższy od złota, a nawet platyny, nanosi się na srebro metodą galwaniczną. Przedmiot rodowany podłącza się do jednej z elektrod i zanurza w specjalnej kąpieli, zawierającej rod. Przepuszczanie prądu przez przedmiot powoduje osadzanie się na jego powierzchni atomów rodu. Tak nałożony rod odznacza się dużą twardością.

Proszę zwrócić uwagę, że rod zanika z upływem czasu. Nie jest to wada, ale naturalny efekt zużycia. Pot, chlor, perfumy, związki występujące w niektórych lekach, następnie wydzielane przez skórę, środki czyszczące i polerujące przyspieszają ten proces.

Zanikanie rodu nie występuje więc z winy producenta. Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii WISIOR.COM. 

5. Srebro pozłacane

Jest to srebro, którego wierzchnia warstwa pokryta jest złotem. WISIOR.COM oferuje wyroby srebrne pokryte 24k warstwą złota. Charakteryzują się one wysoką jakością i trwałością.

Proszę zwrócić uwagę, że warstwa złota zanika z upływem czasu. Nie jest to wada, ale naturalny efekt zużycia. Pot, chlor, perfumy, związki występujące w niektórych lekach, następnie wydzielane przez skórę, środki czyszczące i polerujące przyspieszają ten proces.

UWAGA: w odniesieniu do wyrobów pozłacanych nie należy stosować również specjalnych ściereczek do polerowania srebra, gdyż czyszczenie nimi przyspiesza znikanie złotego pokrycia z biżuterii.

Zanikanie złotej warstwy nie występuje więc z winy producenta. Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii WISIOR.COM.

6. Rzemyki

Skóra jest produktem naturalnym, który wymaga starannej ochrony. Może rozciągać się i kurczyć. Możesz z czasem zauważyć delikatne cieniowanie i naturalne zmiany, które cechują skórę. Mogą także wystąpić zmiany w kształcie rzemyka, ze względu na zawarte w nim oleje oraz umieszczone zawieszki na bransoletce czy naszyjniku. Odżywki do skóry mogą być stosowane w celu zmiękczenia i przedłużenia żywotności rzemyka. Nie pozwalaj rzemykom na kontakt z wodą.

Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii WISIOR.COM.

7. Sznurki

Kolorowe sznurki występujące w biżuterii WISIOR.COM wykonane są ze 100% włókien syntetycznych. Zarówno naturalne, jak i sztuczne włókna mogą zmienić nieznacznie wygląd ze względu na zużycie. Podobnie, jak w przypadku rzemyków, kolorowe części nie powinny być poddawane działaniu wody.

Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii WISIOR.COM. 

8. Czyszczenie biżuterii

Jeśli chcesz czyścić swoją złotą biżuterię w domu, dodaj odrobinę płynu do mycia naczyń do ciepłej wody. Pozostaw biżuterię na 3-4h w naczyniu, tak aby zanieczyszczenia opadły na dno. Po tym czasie opłucz biżuterię zimną wodą w celu zmycia płynu do mycia naczyń oraz resztek nieczystości i pozostaw do wyschnięcia.

Należy pamiętać, że tego typu zabiegu nie stosuje się przy czyszczeniu rzemyków, sznurków. Nie należy moczyć ani trzeć tych przedmiotów.

Jeżeli natomiast chcesz wyczyścić swoją srebrną biżuterię w domu to zalecamy zakupić specjalną ściereczkę czyszczącą do biżuterii. Materiał, z którego jest ona wykonana nie narazi Twojej biżuterii WISIOR.COM na zarysowania bądź jakiekolwiek inne zmiany. Ściereczka do polerowania biżuterii może być przydatna do odświeżania biżuterii, a tym samym uzyskania połysku na matowej powierzchni.

UWAGA: nie zalecamy stosowania tej metody czyszczenia w odniesieniu do srebra pozłacanego, gdyż czyszczenie ściereczką do polerowania przyspiesza znikanie złotej warstwy z biżuterii.

Nie wolno narażać biżuterii WISIOR.COM na kontakt ze żrącymi środkami chemicznymi oraz środkami do czyszczenia biżuterii. Takie środki czyszczące mogą doprowadzić do zmiany koloru biżuterii i uszkodzenia części organicznych, takich jak skóra czy perły.

Każde działanie niezgodne z opisanymi w niniejszym punkcie zaleceniami i wskazówkami jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem biżuterii WISIOR.COM. 

9. Użytkowanie

Jeśli chcesz, aby Twoja srebrna biżuteria posłużyła Ci na dłużej, unikaj kontaktu wyrobów WISIOR.COM z wodą. Postaraj się również przy każdej kąpieli zdejmować biżuterię.

*Wadami producenta nie są, wskazane w §7 pkt 1-5 niniejszego Regulaminu, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem biżuterii WISIOR.COM.